Informacije o sajmu
WIN EURASIA 2019

WIN EURASIA 2019

14.03.19. - 17.03.19. (Četvrtak - Nedelja)


WIN EURASIA 2019: 
“360° Manufacturing Industry at WIN EURASIA”


WIN – World of Industry
Svet industrije – 6 sajmova pod jednim krovom

▪ IAMD EURASIA: Integrated Automation, Motion & Drives
automatizacija u industriji, sistemi automatizacije procesa i pogona, pogonska tehnika, hidraulika, pneumatika, tehnika fluida
▪ Integrated Energy Systems EURASIA
izložba energetskih sistema, obnovljive i konvencijalne energije
▪ CeMAT EURASIA
unutrašnji transport, magacinski sistemi i oprema, pakovanje, softver i hardver
▪ Metalworking EURASIA 
mašine i alati za obradu metala
▪ SurfaceTechnology EURASIA
obrada površina (mehanička, hemijska, elektrohemijska), bojenje, čišćenje
▪ Welding EURASIA
izložba tehnologija za zavarivanje - aparati, oprema i alati, roboti 

Statistika iz 2018:
▪ 1.813 izlagača iz 22 zemlje
▪ 75.368 posetilaca iz 145 zemalja
▪ više od 7.000 posetilaca izvan Turske, 430 kroz delegacije kupaca
▪ 85 % posetilaca su donosioci odluka

Konferencijski program:
▪ Industry 4.0
▪ Digital Factory & IIOT
▪ Additive Manufacturing Conference
▪ Bearing Seminar

Mesto održavanja: Istanbul, TUYAP Fair Convention and Congress Center
Website: http://www.win-eurasia.com/en

Cene izlaganja na sajmu kreću od 250 €/m² za uređen štand (minimum 12 m²) - više informacija u PDF prijavi za izlaganje.

win-eurasia-2019